Research Associates of CIRJE

Faculty Research Fellows

 • Wataru Yamamoto 2022.4.1 to 2023.3.31
 • Chihiro Morooka 2019.4.1 to 2022.3.31
 • Asako Koga 2018.4.1 to 2019.3.31
 • Yosuke Hashidate 2018.4.1 to 2019.3.31
 • Shotaro Saito 2017.4.1 to 2018.3.31
 • Yosuke Hirose 2014.4.1 to 2015.3.31
 • Mariko Tanaka 2010.7.1 to 2013.3.31
 • Kensuke Miyazawa 2010.4.1 to 2010.5.31
 • Kenta Kosaka 2009.4.1 to 2010.3.31
 • Masayuki Keida 2008.4.1 to 2009.3.31
 • Yukitoshi Matsushita 2006.12.1 to 2008.3.31
 • YingLin Wang 2005.4.1 to 2006.10.31
 • Shuichi Takashima 2004.4.1 to 2005.3.31
 • Ikumo Isono 2003.10.1 to 2004.3.31
 • Munetomo Ando 2003.4.1 to 2003.9.30
 • Ikuo Ishibashi 2002.4.1 to 2003.3.31
 • Toru Fujiwara 2002.4.1 to 2003.3.31
 • Kazuki Yokoyama 2001.4.1 to 2002.3.31
 • Naoki Shimoi 2000.4.1 to 2002.3.31
 • Motoi Ihara 2000.6.1 to 2001.3.31
 • Tsuyoshi Nakamura 1999.4.1 to 2000.5.31
 • Tetsuya Shimokawa 1999.4.1 to 2000.3.31
 • Hiroshi Saito 1999.4.1 to 2000.3.31

Former faculty research fellows